Skip to the content

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Roskam equi-services

Het doel van de AVG is om persoonsgegevens te beschermen en zo ook de klanten van Roskam equi-services. Per 25 mei 2018 is het bij de wet vastgelegd dat elk bedrijf een AVG heeft uitgewerkt om aan te kunnen tonen wat een bedrijf met al die persoonsgegevens doet en hoe dit wordt verwerkt, opgeslagen, verplaatst, geordend, gewijzigd, verspreid en gebruikt. Bij het aangaan van een dienst van Roskam equi-services gaat u met onderstaande AVG akkoord.

Hieronder even een samenvatting van een paar termen:

Persoonsgegevens: gegevens die persoonlijk zijn zoals NAW, telefoonnummers, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres en bankgegevens.

Fotogegevens: foto’s met plaats, datum, personen en dieren vastgelegd op foto.

Cookies: klein tekstbestand die gegevens opslaat van de gebruiker aan de website.

 

Roskam equi-services gebruikt uw informatie voor de volgende doeleinden: 

-factuur opstellen

-op locatie komen om een paard te behandelen

-informatie te verstrekken met betrekking tot cursussen, nieuwsbrief en mailing

-contact op te nemen met klant indien nodig

-het leveren van goederen

 

De AVG verklaring van Roskam equi-services is als volgt:

-Persoonsgegevens die worden verkregen op welke manier dan ook, worden opgeslagen in een aparte map op de harde schijf van de bedrijfslaptop van Roskam equi-services. De laptop is beveiligd met een wachtwoord en staat opgeslagen in een ruimte met een slot op de deur. Andere mensen hebben géén toegang tot deze gegevens.

-Persoonsgegevens die worden opgeschreven op de anamnese formulieren worden opgeslagen en verwerkt zoals hierboven wordt beschreven en de papieren formulieren worden in een kast die op slot kan bewaard. De ruimte waarin deze archiveerkast staat is ook afgesloten.

-Telefoonnummers en naam van klanten worden opgeslagen op de laptop zoals bij persoonsgegevens beschreven en op het mobiele toestel van Roskam equi-services. Dit toestel is beveiligd met een code evenals de simkaart waarop deze gegevens zijn opgeslagen. Het mobiele toestel wordt nooit onbeveiligd achter gelaten.

-fotogegevens worden opgeslagen op de laptop en eventueel het mobiele toestel van Roskam equi-services zoals hierboven is beschreven.

-Cookies worden niet geplaatst op de website www.roskamequiservices.com. Mochten deze cookies in de toekomst wel geplaatst worden zal er niks met deze gegevens gedaan worden.

De persoonsgegevens zullen nooit met derden worden gedeeld en blijven alleen in beheer van Roskam equi-services.

De fotogegevens kunnen worden gedeeld met derden en gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Indien het marketingdoeleind van kracht is gebeurd dit enkel met nadrukkelijke toestemming van de eigenaar die op de foto staat en de eigenaar van het paard dat op de foto staat. Deze toestemming kan gegeven worden via: mondelinge toezegging, toezegging via de whatsapp, toezegging van de e-mail en Facebook.

Alle persoonsgegevens die Roskam equi-services vergaard worden minimaal 7 jaar bewaard op de wijze zoals hierboven is beschreven.

Het opslaan en eventueel overzetten van bovenstaande informatie van de oude apparatuur naar de nieuwe apparatuur geschied enkel met beveiligde apparaten in een ruimte die afsluitbaar is en niet toegankelijk voor derden. Als apparatuur het pand verlaat omdat het niet meer naar behoren functioneert is alle informatie van persoonsgegevens en fotogegevens verwijderd alvorens de apparatuur uit het pand wordt verwijderd.

Als klant bij Roskam equi-services kunt u altijd uw gegevens inzien indien u dit wenst. Dit is geen enkel probleem en kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: info@roskamequiservices.com of te bellen met 0613545453.

Als u fotogegevens wenst te verwijderen uit ons bestand is dit uiteraard altijd mogelijk. U kunt dit aanvragen door een mail te sturen naar: info@roskamequiservices.com of te bellen met 0613545453.

Als er inbraak wordt gedaan op de persoonsgegevens en fotogegevens zal dit binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt u persoonlijk ook op de hoogte gebracht.  

You can't change the world for all the horses.
But for that one horse you can change the world!

Klaske Roskam

Roskam equi-services

Franeker, Nederland

KvK 70519447

Tel. 06-13545453

Email. info@roskamequiservices.com

Cursus aanbod

Wil je zelf meer leren over voeding of de behandelingen die ik geef? Hou de cursusdata in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief!